Ga naar de inhoud

HONDENPENSION

Het ideale logeeradres!

De tarieven per 1 januari 2024:
 € 20,50 per hond, per dag
● iedere 2e hond in dezelfde kennel € 18,50, per dag
● € 16,50 dagopvang per hond
● iedere 2e hond dagopvang in dezelfde kennel € 14,50 
Genoemde prijzen zijn inclusief btw.

De hond krijgt tijdens het verblijf het hoogwaardige voedsel van Champ. Het is mogelijk om eigen voer mee te brengen.
K9 Center Ysselsteyn is officieel verkooppunt van Champ.


ALGEMENE VOORWAARDEN K9 CENTER YSSELSTEYN (2022)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen de ondernemer (K9 Center Ysselsteyn) en de eigenaar van het huisdier.

In hondenpension K9 Center Ysselsteyn worden uitsluitend honden toegelaten die voldoen aan de volgende voorwaarden:

Verplichte vaccinaties
● Een geldige cocktailenting
 Een geldige kennelhoest enting
● Een goede gezondheid
   De hond moet naar eer en geweten in goede gezondheid verkeren wanneer deze wordt gebracht.

Het is verplicht om het vaccinatieboekje waarin deze entingen zijn vermeld, tijdens het verblijf te overleggen. Als het vaccinatieboekje niet aan de gestelde eisen voldoet dan kan de hond niet logeren in het pension. 80% van de gereserveerde periode zal in rekening worden gebracht.

De hond dient vrij te zijn van vlooien. Wordt tijdens het verblijf geconstateerd dat de hond vlooien heeft dan zal deze daarvoor behandeld worden. De kosten hiervan worden doorberekend aan de eigenaar van de hond.

Mocht de hond loops zijn of kunnen worden dan dient dit bij het brengen van de hond worden gemeld bij K9 Center Ysselsteyn.

Zijn voor de hond eventuele bijzonderheden van toepassing, zoals medicijnen of speciaal dieet, dan moet dit bij de reservering gemeld worden. Doet de eigenaar dit niet dan kan K9 Center Ysselsteyn niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen hiervan. Wanneer wijzigingen in de bijzonderheden optreden voordat de hond in het pension verblijft dan dient de eigenaar dit door te geven aan K9 Center Ysselsteyn.
Medicijnen dienen in de originele verpakking mee te worden gegeven met vermelding van de dosering, de naam van de dierenarts en de naam van de hond. De medicijnen dienen in voldoende hoeveelheid en geheel kosteloos worden aangeboden aan K9 Center Ysselsteyn.

Mocht de hond tijdens het verblijf in K9 Center Ysselsteyn een andere hond of medewerker verwonden, en deze heeft verzorging nodig, dan komen de volledige kosten voor rekening van de eigenaar van de hond die dit heeft veroorzaakt. 
Voor andere kosten en schade is K9 Center Ysselsteyn in geen enkel opzicht verantwoordelijk.

K9 Center Ysselsteyn heeft de verplichting om de optimale verzorging te geven aan de hond tijdens het verblijf.

Bij eventuele trauma of ziekte die optreedt tijdens het verblijf bij K9 Center Ysselsteyn wordt een dierenarts geraadpleegd en op advies van deze dierenarts wordt de medische behandeling voor de hond opgevolgd. Alle gemaakte medische kosten komen voor rekening van de eigenaar van de hond.
K9 Center Ysselsteyn draagt zorg voor een kopie van de dierenartsrekening.  
Mocht het vorenstaande plaatsvinden dan zal K9 Center Ysselsteyn altijd direct contact opnemen met de eigenaar of het contactadres.

Tijdens het verblijf en na het ophalen van de hond is K9 Center Ysselsteyn niet aansprakelijk voor eventueel letsel of ziekte.

Als een hond tijdens het verblijf van K9 Center Ysselsteyn komt te overlijden, zal K9 Center Ysselsteyn de eigenaar of contactadres direct hiervan op de hoogte brengen en overleggen hoe met de overleden hond gehandeld dient te worden. Mocht het gebeuren dat eenieder onbereikbaar is, dan is K9 Center Ysselsteyn gerechtigd om naar haar weten te handelen met de overleden hond.
Komt de hond te overlijden bij K9 Center Ysselsteyn tijdens het verblijf dan worden de resterende dagen niet berekend.

Als de hond of honden bij einde verblijf opgehaald worden door iemand anders dan dient de eigenaar dit tijdig door te geven aan K9 Center Ysselsteyn. Er kan om een legitimatiebewijs gevraagd worden aan de persoon die de hond komt ophalen zodat gecontroleerd kan of de doorgegeven naam overeenkomt. Bij enige twijfel wordt de hond niet meegegeven.
Als de hond eerder opgehaald wordt dan de afgesproken datum dan is K9 Center Ysselsteyn niet verplicht tot teruggave van de resterende dag(en).

Indien de eigenaar zonder bericht niet op de overeengekomen aanvangsdatum met de hond bij K9 Center Ysselsteyn aanwezig is, is K9 Center Ysselsteyn niet verplicht om de gereserveerde ruimte nog langer voor de hond van de eigenaar beschikbaar te houden. K9 Center Ysselsteyn is dan gerechtigd om 100% van de pensionprijs voor de afgesproken periode in rekening te brengen.

Indien de eigenaar zonder bericht de hond niet binnen 7 dagen na beëindiging van de afgesproken periode ophaalt bij K9 Center Ysselsteyn, zal K9 Center Ysselsteyn gemachtigd zijn de desbetreffende hond te vervreemden. De eventuele behaalde opbrengst is voor K9 Center Ysselsteyn en wordt in mindering gebracht op het verschuldigde bedrag.

De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing:

Bij annulering tot 8 weken voor de gereserveerde periode wordt € 22,- administratie kosten in rekening gebracht.

Bij annulering tussen 8 en 2 weken voor de gereserveerde periode wordt de helft van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 2 weken voor de gereserveerde periode zal het volledige verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht.

K9 Center Ysselsteyn is gerechtigd om de annuleringskosten buiten het hoogseizoen aan te passen.

Een reservering kan alleen worden geannuleerd via een e-mail aan k9centerysselsteyn@gmail.com of via WhatsApp 0647858426!

Mocht de overheid een negatief reisadvies voor de vakantiebestemming afgeven en er is bij K9 Center Ysselsteyn gereserveerd dan dient dit per e-mail of telefonisch aan K9 Center Ysselsteyn te worden doorgegeven. In dat geval worden alleen de reserveringskosten van € 20,- in rekening gebracht.

Betaling
De betaling dient plaats te vinden zoals bij reservering is besproken. Dit kan door middel van een (WhatsApp) betaalverzoek, contant of door overboeking. Per e-mail wordt een factuur toegezonden. 
De prijs bevat huisvesting, voer en is btw.

Bij langer verblijf van de hond bij K9 Center Ysselsteyn geldt dezelfde prijs per dag. Wordt de hond binnen 24 uur opgehaald dan is 1 dag verschuldigd. Voor het ophalen van de hond na de 24 uur dan worden 2 dagen doorberekend.

Halen en brengen van honden is altijd in overleg met K9 Center Ysselsteyn.

Ons dierenpension is het ideale logeeradres voor je hond. De kennels beschikken over binnen- en buitenverblijven.

Wij beschikken over  een eigen fysiopraktijk, voorzien van een waterloopband. 


Officieel verdeler van Champ en European Pet Pharmacy.

 

VRAGEN?

neem contACT MET ONS OP